1801225

1801225-BLACK-M

Measurement & Details:

PANTS 02.png

1) Waist

2) Hips

3) Length

CODE̴Ì_- 1801225

PRICE̴?ÌÝÌÕ RM68

̴Ì_

SIZE - S / M / L

S -̴Ì_length 95cm, waist 62-82cm, hips 80-90cm

M -̴Ì_length 96cm, waist 66-86cm, hips 84-94cm

L -̴Ì_length 96cm, waist 70-90cm, hips 88-98cm

XL -̴Ì_length 97cm, waist 74-94cm, hips 92-102cm

COLOUR̴Ì_- black̴Ì_

DETAILS̴Ì_‰ۡÌÝÌÕ denim | rubber head | stretchable | pocket


Related Items